Korporativne stranice

Produženo jamstvo

Yamaha Produljeno Jamstvo


Trošak produžene garancije

Produženo jamstvo Tvorničko jamstvo Besplatno produljenje 1 godinu Produljenje 1 godinu Produljenje 2 godine
 Novi MC/SC (A) od 15.05.2023 nadalje
51-125 2 godine - 139 € /1047.30kn 214 € /1612.38kn
126-500 2 godine
- 164 € /1235.66kn 317 € /2388.44kn
501-750 2 godine - 184 € /1386.35kn 369 € /2780.23kn
751-950 2 godine - 205 € /1544.57kn 409 € /3081.61kn
951+ 2 godine - 256 € /1928.83kn 511 € /3850.13kn
 Rabljeni MC/SC (D) od 15.05.2023 nadalje
51-125
2 godine - 153 € /1152.78kn 236 € /1778.14kn
126-500 2 godine - 181 € /1363.75kn 332 € /2501.45kn
501-750 2 godine - 203 € /1529.50kn 387 € /2915.85kn 
751-950 2 godine - 226 € /1702.80kn 429 € /3232.30kn
951+ 2 godine - 282 € /2124.73kn 537 € /4046.03kn
 Rabljeni MC/SC (E) do 15.05.2023
51-125 2 godine Besplatno 153 € /1152.78kn -
126-500 2 godine Besplatno 181 € /1363.75kn -
501-750 2 godine Besplatno 203 € /1529.50kn -
751-950 2 godine Besplatno 226 € /1702.80kn -
951+ 2 godine Besplatno 282 € /2124.73kn -
 Vanbrodski motori (E)
<=6KS 2 godine + 1 godina - 66 € /497.28kn 100 € /753.45kn
8-15KS 2 godine + 1 godina - 78 € /587.69kn 123 € /926.74kn
20-25KS 2 godine + 1 godina - 112 € /843.86kn 213 € /1604.85kn
40-30KS 2 godine + 1 godina - 179 € /1348.68kn 303 € /2282.95kn
50-70KS 2 godine + 1 godina - 224 € /1687.73kn 337 € /2539.13kn
80-130KS 2 godine + 1 godina - 337 € /2539.13kn 562 € /4234.39kn
150-200KS 2 godine + 1 godina - 562 € /4234.39kn 901 € /6788.58kn
225-300KS 2 godine + 1 godina - 675 € /5085.79kn 1.239 € /9335.25kn
 - Iznos doplate uključuje PDV  Tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kn
 * - Rabljeni znači od trenutka prodaje dalje

1. Opseg 'Yamaha produljenog jamstva'

Pod uvjetima 'Yamaha produljenog jamstva', društvo TM Zagreb d.o.o., Susedsko polje 53, 10090 Zagreb, pokriva troškove otklanjanja neispravnosti ili kvarova nastalih zbog grešaka u materijalu ili izradi originalnih mehaničkih, električnih ili elektroničkih sastavnih dijelova ili sklopova proizvoda, u razdoblju jedne ili dvije godine* nakon isteka originalne tvorničke garancije proizvođača pod sljedećim uvjetima:

 • da su na proizvodu u skladu sa uputstvima iz korisničkog priručnika u predviđenom vremenskom razdoblju ili nakon predviđenog broja prijeđenih kilometara ili broja radnih sati obavljeni svi redovni servisni pregledi i radovi održavanja od strane ovlaštenog Yamaha servisa sa sjedištem tvrtke na području Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova in Sjeverne Makedonije.
 • da postoji digitalna evidencija servisa (DSZ) na TM Zagreb portalu; maksimalno dozvoljeno odstupanje od 10% procijenjenog vremenskog intervala i/ili 5% procijenjenih kilometara ili radnih sati.
 • da postoji diagnostički zapis na Yamaha Servisnom Portalu (YDT Potral)
 • da su svi dosadašnji popravci proizvoda izvršeni u ovlaštenom Yamaha servisu uz upotrebu originalnih Yamaha rezervnih dijelova;
 • da su za održavanje i možebitne prethodne popravke korišteni ori ginalni Yamaha dijelovi te Yamalube ulja i maziva
 • da je nedostatak utvrđen i otklonjen u ovlaštenom Yamaha servisu.

Jamstveno razdoblje

Produljeno jamstvo Tvorničko jamstvo Besplatno produljenje1 godinu Produljenje 1 godinu Produljenje 2 godine Maksimalno ukupno trajanje jamstva (tvornička + produljenje)
Novi MC/SC (A) 2 godine - 1 godina (B) 2 godine (C) (1 (B) + 1) 4 godine
Polovni MC/SC (E) do 15.05.2023 2 godine 1 godina 1 godina (E) - 4 godine
Polovni MC/SC (D) od 15.05.2023 dalje 2 godine - 1 godina (B) 2 godine (C) (1 (B) + 1) 4 godine
Vanbrodski motori (F) 2 godine + 1 godina - 1 godina (G) 2 godine (G) (1 (B) + 1) 5 godina
(A) - Osim EV
(B) - Produljenje odmah pri kupnji novoga vozila
(C) - Dodatno, produljenje za drugu godinu odmah pri kupnji novog vozila
(D) - Kupnja moguća najviše 12 mjeseci nakon kupnje (za vrijeme trajanja tvorničkog jamstva), uz zadovoljenje uvjeta održavanja (YDT i DSR na portalu)!
(E) - Kupnja moguća najviše 12 mjeseci nakon kupnje (za vrijeme trajanja tvorničkog jamstva), uz zadovoljenje uvjeta održavanja (YDT i DSR na portalu)!
(F) - Samo za privatnu upotrebu; do 300 KS
(G) - odmah pri kupnji novog motora ili u periodu do isteka tvorničkog jamstva

Osim troškova otklanjanja neispravnosti ili kvarova nastalih zbog grešaka u materijalu ili izradi originalnih mehaničkih, električnih ili elektroničkih sastavnih dijelova ili sklopova proizvoda, produljeno jamstvo ne obuhvaća nikakve druge izdatke ili nadoknade troškova vlasniku proizvoda kao što su npr.: troškovi prijevoza vozila do servisa i povratka vlasniku, upotrebe zamjenskog prizvoda, troškovi smještaja, naknade za izgubljeno vrijeme ili dobit itd.

Temeljem ovog dokumenta vlasnik vozila nema pravo:

 • na zamjenu proizvoda novim proizvodom;
 • na sniženje kupoprodajne cijene;
 • na raskid ugovora o prodaji proizvoda i povrat kupoprodajne cijene.

Popravak ili zamjena sastavnih dijelova ili sklopova proizvoda temeljem 'Yamaha produljenog jamstva', odnosno na trošak društva TM Zagreb d.o.o., ne dovodi do produljenja ili do ponovnog početka tijeka 'Yamaha produljenog jamstva' na te sastavne dijelove ili sklopove proizvoda ili na sam proizvod.

Vlasnik vozila nema pravo na bilo kakve naknade od društva TM Zagreb d.o.o. ukoliko tijekom trajanja 'Yamaha produljenog jamstva' iz bilo kojeg razloga ne iskoristi svoja prava.

U skladu sa preporukama i normativima proizvođača proizvoda, odgovorna osoba ovlaštenog Yamaha servisa odlučuje o načinu popravka kao i o originalnim rezervnim dijelovima ili sklopovima potrebnima za popravak.

Svi sastavni dijelovi ili sklopovi vozila koji su zamijenjeni novim originalnim rezervnim dijelovima ili sklopovima, vlasništvo su društva TM Zagreb d.o.o.

2. Izuzeci od primjene 'Yamaha produljenog jamstva'

'Yamaha produljeno jamstvo' ne vrijedi za natjecateljska i 'mini' vozila, električna vozila, vozila koja se koriste za iznajmljivanje, dostavna vozila, vozila koja se upotrebljavaju za posebne namjene (vojska, policija i sl.), te vozila koja se koriste za potrebe auto-škola. Produljenim jamstvom nisu obuhvaćene naknadne preinake vozila i oprema koja je ugrađena nakon isporuke novog vozila kupcu.

'Yamaha produljeno jamstvo' ne vrijedi za vanbrodske motore koji se koriste u komercijalne i radne svrhe, električne motore (Electric Drive), motore na plovilima koja se koriste za iznajmljivanje, dostavu, plovila koja se koriste za posebne namjene (vojska, policija, itd.). Produljeno jamstvo ne pokriva preinake motora i opreme koja se ugrađuje nakon predaje novog motora kupcu ili koja se ugrađuje na plovilo.


'Yamaha produljeno jamstvo' ne obuhvaća otklanjanje nedostataka ili kvarova koji su nastali kao posljedica:

 • kvarova nastalih zbog preinaka ili popravaka izvršenih od strane treće osobe koja nije ovlaštena od strane društva TM Zagreb d.o.o.;
 • više sile, požara, sudara ili nesreće;
 • neodgovarajućeg prijevoza, pohranjivanja ili nepravilne upotrebe proizvoda;
 • nepravilnog održavanja ili popravaka od strane trgovca ili vlasnika proizvoda;
 • nedostatka njege, prekomjernog trošenja, nepravovremenog otklanjanja oštećenja ili kvarova;
 • upotrebe nečistog i/ili pogrešnog goriva, ulja, maziva i ostalih tekućina, sredstava za čišćenje i poliranje osim onih koja su preporučena od strane proizvođača;
 • upotrebe neoriginalnih dijelova ili neoriginalne dodatne opreme.

'Yamaha produljeno jamstvo' ne pokriva zamjenu potrošnih dijelova zbog normalnog slabljenja ili trošenja s vremenom, razne radove podešavanja kao i popravke i usluge propisane od strane proizvođača, a koje se smatraju redovnim održavanjem vozila. Takvi popravci ne smatraju se nedostacima i uključuju sljedeće (nepotpun popis): gume, kočione obloge i ploče, čeljusti, sijalice, filtre, dijelove spojke, pogonski lanac i lančanike, brtve, ulja, rashladnu i kočionu tekućinu, remenje, baterije, čišćenje ili zamjenu svjećica, rascjepke, propeleri, filteri goriva, filteri ulja, četke za elektropokretače i PTT motore, pumpe za vodu, anode, brtve itd.


Prava koja proizlaze iz 'Yamaha produljenog jamstva' gube se u sljedećim slučajevima:

 • ako je nedostatak ili kvar proizvoda izazvan zbog nemara ili namjerno;
 • ako je nedostatak ili kvar proizvoda posljedica nepravilne upotrebe proizvoda, sudara, puknuća gume, elementarne nepogode, prirodnog trošenja i/ili habanja, oštećenja uzrokovanog vanjskim mehaničkim i/ili kemijskim utjecajima (bez obzira na uzrok), udarci kamenčića ili drugih uzroka izvan samog proizvoda;
 • ako nisu poštivane upute o upotrebi i održavanju odnosno ako na proizvodu nisu obavljeni svi redovni servisni pregledi od strane ovlaštenog Yamaha servisa u predviđenom vremenskom razdoblju, broju radnih sati ili nakon predviđenog broja prijeđenih kilometara, ovisno što prije nastupi, sukladno planu održavanja vozila;
 • ako se identifikacijski broj proizvoda odnosno broj motora ne mogu pročitati ili su različiti od brojeva navedenih u jamstvenom priručniku;
 • ako vlasnik ili korisnik proizvoda nije dopustio ili ne dopušta otklanjanje odnosno popravak nedostatka, kvara ili greške koja je otkrivena od strane ovlaštenog Yamaha servisa;
 • ako se oštećenje ili kvar popravlja ili se proizvod demontira, u cijelosti ili djelomično, kod neovlaštenih servisera;
 • ako su u vozilo ugrađivani neoriginalni dijelovi;
 • ako se proizvod koristi za utrke ili bilo kakve druge vrste natjecanja;
 • ako su na proizvodu izvršene promjene koje nisu predviđene ili odobrene od strane proizvođača;
 • u ostalim slučajevima koji nisu navedeni u gornjim točkama, ali s istima stoje u uzročnoj vezi.


3. Područje važenja


Prava koja proizlaze iz 'Yamaha produljenog jamstva' vlasnik proizvoda može ostvariti u bilo kojem ovlaštenom Yamaha servisu u državi Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Kosovu.


Vlasnik proizvoda sam snosi troškove popravka proizvoda u ovlaštenom Yamaha servisu izvan granica navedenih država. Zahtjev za naknadu troškova koji su nastali otklanjanjem nedostataka, a koji su pokriveni pravima koja proizlaze iz 'Yamaha produljenog jamstva', vlasnik proizvoda mora postaviti u roku od 8 (osam) dana od dana završetka popravka proizvoda i to onom ovlaštenom Yamaha servisu u kojem je obavio posljednji servis proizvoda prije nego se nedostatak odnosno kvar pojavio. Da bi ostvario pravo na povrat novčanih sredstava vlasnik proizvoda dužan je predočiti primjerak originalnog radnog naloga i računa, sa detaljno specificiranim troškovima rada i dijelova koji su ugrađeni ili utrošeni u proizvod, kao i rezervne dijelove koji su zamijenjeni.

4. Početak i trajanje 'Yamaha produljenog jamstva'

'Yamaha produljeno jamstvo' počinje teći prvog sljedećeg dana nakon isteka originalnog tvorničkog jamstva proizvođača i vrijedi u trajanju kako je navedeno u dokumentu o isporuci proizvoda. Promjena vlasnika proizvoda mora se registrirati kod najbližeg ovlaštenog Yamaha trgovca ili servisera. Promjena vlasnika nema utjecaja na trajanje 'Yamaha produljenog jamstva' ukoliko se time ne mijenja način upotrebe. U slučaju prijenosa vlasništva i time početka komercijalne uporabe produljeno jamstvo prestaje vrijediti. Kupac produženog jamstva nema pravo na povrat novca.
                   

           
   

5. Obveze korisnika 'Yamaha produljenog jamstva

Kako bi korisnik 'Yamaha produljenog jamstva' ostvario svoja prava isti mora:

 • neodgodivo prijaviti kvar ovlaštenom Yamaha servisu (najkasnije u roku od 10 dana nakon nastanka istog);
 • ovlaštenoj osobi Yamaha servisa osigurati pregled oštećenog sastavnog dijela ili sklopa proizvoda, te mu na zahtjev dati sve informacije potrebne za utvrđivanje štete;
 • poduzeti sve što je u njegovoj moći kako bi se šteta umanjila, spriječiti da proizvod bude izvrgnut daljnjim oštećenjima i pridržavati se uputa ovlaštenog Yamaha servisa.

Nepridržavanje navedenih obveza od strane korisnika odnosno vlasnika proizvoda ima za posljedicu djelomičnu ili potpunu ništavnost 'Yamaha produljenog jamstva'.
                   

6. Završne odredbe

Prava koja proizlaze iz 'Yamaha produljenog jamstva' ne utječu na ostala prava koja vlasniku proizvoda kao kupcu pripadaju po drugim osnovama.

Radi ostvarenja prava na temelju 'Yamaha produljenog jamstva', vlasnik je obvezan prije započinjanja otklanjanja nedostataka, ovlaštenom Yamaha servisu omogućiti utvrđivanje nedostataka.